Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Křepic a to v sobotu 19. srpna v 16.00. Po mši svaté Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.