Hodová mše

Hodová mše svatá v Uherčicích u příležitosti slavnosti Narození sv. Jana Křtitele začíná v sobotu 23. června v 17.00. Po mši svaté následuje Te Deum a svátostné požehnání. Bohoslužba bude obětována za stárky.

Comments are closed.