Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Křepic v sobotu 18.8. Mše začíná v 16.00 a bude obětována za stárky. Po mši svaté zazpíváme Te Deum a vyprosíme si požehnání.

Comments are closed.