Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Uherčic, a to v sobotu 22. června v 17.00. Mše bude obětována za stárky, po mši následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.