Hodová mše

Všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou do Velkých Němčic, a to v sobotu 10. srpna 2019 v 17.00. Po mši svaté následuje Te Deum a svátostné požehání. Před kostelem budou potom po bohoslužbě rozdávat stárci požehnaný chléb.

Comments are closed.