Hodová mše svatá

Víkend, který je před námi, je ve znamení tradičních svatovavřineckých hodů ve Velkých Němčicích. Všechny srdečně zveme také na hodovou mši svatou, která začíná v sobotu 8.8. v 17.00. Při mši svaté nebudou chybět naši stárci, ani žehnání vzorků úrody, jako výraz poděkování Bohu za úrodu. Po mši svaté zazpíváme Te Deum, vyprosíme si požehnání, a poté budou stárci rozdávat požehnané klásky i požehnaný chléb.

Comments are closed.