Hodová mše svatá

U příležitosti slavnosti patrona a ochránce naší uherčické farnosti svatého Jana Křtitele všechny srdečně zveme na hodovou mši svatou, která se bude slavit v sobotu 27.6. v 17.00. Po mši svaté zazpíváme Te Deum a vyprosíme si požehnání.

Comments are closed.