Holešov

Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra si intenzivně připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti. Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základní umělecká škola. Velikou událostí bude 1. května slavnostní otevření stálé expozice sv. Jana Sarkandra v bývalé oratoři kostela sv. Anny. Na jejím vzniku vedení města spolupracuje s farností i městským muzeem a zařadí ji také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. „Budou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek z městského úřadu. www.cirkev.cz

Comments are closed.