Hřbitovy

Pobožnosti za naše zemřelé s žehnáním hrobů budou probíhat v našich farnostech v neděli 5. listopadu. V Křepicích hned po mši svaté, která začíná v 9.30. V Uherčicích ve 14.00 a ve Velkých Němčicích v 15.00. Pobožnostem vždy předchází litanie za naše zemřelé se svátostným požehnáním a následným průvodem na hřbitov.

Comments are closed.