Hromnice

Hromnice jsou lidovým názvem pro křesťanský svátek Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek má své kořeny ve staré židovské tradici, kdy po narození dítěte byla žena určitou dobu označována za „nečistou“. A to 40 dní po narození chlapce nebo až 80 dní po narození děvčete. Po uplynutí této doby musela rodina obětovat v jeruzalémském chrámu beránka nebo holoubě. Co bude obětováno se určovalo dle majetkových poměrů rodiny.

I Panna Maria po uplynutí odpovídající doby po narození Ježíška přichází se svatým Josefem do chrámu, aby vykonala předepsaný rituál. Zde se pak setkává s prorokem Simeonem a prorokyní Annou, jak líčí evangelista Lukáš (2,22-40), kteří poznávají Vykupitele a předpovídají Panně Marii nelehký život.

První zmínky o slavení Hromnic máme ve východní církvi již ze 4.století, kdy se zároveň světily svíce (latinský název svátku je festa candelarum – svátek svící). V západní církvi se objevuje ve století sedmém. Tento svátek byl od 10.století nazýván Očišťování Panny Marie. K přejmenování na Uvedení Páně do chrámu došlo po 2.vatikánském koncilu.

Hořící svíce, Hromnička (odtud název Hromnice), má symbolizovat Krista jako Světlo národům. Svíce pak slouží nejen při průvodu, který symbolizuje setkání Simeona s Ježíšem, ale slouží také k soukromým potřebám věřícím. Lidé tyto svíce zapalují zvláště při bouřce a modlí se při nich, aby je a jejích stavení Bůh ochránil. Název svíčky je odvozen právě od jejího používání při bouřce (od slova hrom). Hromnička se také zapaluje u lože zemřelého a má doprovázet na cestě na věčnost.

K Hromnicím se vztahuje i spousta pranostik a lidových rčení. K těm nejznámějším asi patří:

na Hromnice o hodinu více

na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout

na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazu moc

na Hromnice zimy polovice

je-li o Hromnicích studeno, brzy přijde jaro

na Hromnice zamračeno, sedlákovi pomoženo

 

Hromnice připadají v našem kalendáři na 2.února.

Comments are closed.