Humor

Diecézní muzeum připravilo na září 2017 výstavu kreslených vtipů s křesťanskou tématikou s názvem „A tenhle znáte, otče…?“ Autorem je chebský kreslíř Pavel Bosman, který dlouhodobě spolupracuje s Křesťanskou misijní společností. Vystavené vtipy vyvolávají úsměv, ale také vybízejí k zamyšlení. Za zobrazenými humornými scénami lze tak mnohdy hledat hlubší poselství. Výstava je instalována v salonku Diecézního muzea v Brně a potrvá do 30. září 2017. Ve středu 20. září bude výstava mimořádně instalována na Dni církevních škol na Moravském náměstí v Brně.

Comments are closed.