Hustopeče

V neděli 22. září 2019 v 9.30 hodin bude v Hustopečích brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě při příležitosti 25. výročí posvěcení místního kostela sv. Václava. Při mši bude udělována svátost biřmování. V 16.00 koncert ukončí slavnostní den koncert duchovní hudby katedrálního sboru Magnificat z Brna.

Comments are closed.