Jáhenky?

Středeční tiskové konferenci provázející synodu o Amazonii vévodilo téma role žen v církvi. Několik synodních otců potvrdilo, že otázka jáhenského svěcení žen se objevuje v náčrtu závěrečného dokumentu a bude tedy předmětem sobotního hlasování. Čtyři zprávy jazykových skupin výslovně požadují diakonát pro ženy a další tři vybízejí ke zvážení této možnosti. Aby se návrh stal součástí závěrečného dokumentu, musí být nicméně odhlasován dvoutřetinovou většinou synodních otců. Připomeňme, že zvláštní komise, zkoumající od roku 2016 otázku jáhenství žen v prvotní církvi, se podle papeže Františka nedokázala shodnout na tom, zda byly ženy svěceny na diákonky ve svátostném smyslu. František zároveň uvedl, že teologické a historické zkoumání v této věci bude pokračovat. www.cirkev.cz

Comments are closed.