Jáhni

Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v pátek 24. září 2021 v 17.30 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně diecézní biskup Vojtěch Cikrle svěcení je stálému jáhenství. Svěcení přijmou tito kandidáti: Mgr. Jan Husek z farnosti Brno-sv. Jakub, Ing. Vladimír Olšan z farnosti Kunštát, Jakub Ondráček z farnosti Petrovice a Mgr. Pavel Mikšů z farnosti Křenovice. Svěcení bude možno sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov". www.biskupstvi.cz

Comments are closed.