Ježíš pro děti

Děti následují Ježíše, vidí jeho zázraky a naslouchají tomu, jak vyučuje. Ježíš vzkřísí dívku z mrtvých, učí každého tomu, aby byl milý a milosrdný. Hovoří k nim v podobenstvích. Ukazuje dětem úžasný, silný a laskavý způsob, jak žít. Film o Ježíši pro děti, TV Noe, neděle 11. srpna v 16.50.

Comments are closed.