Jsme doma

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo na svých webových stránkách dětem, rodinám i jednotlivcům pro období „koronavirových prázdnin“ některé inspirace, odkazy a materiály. Zájemci je naleznou v rubrice „Jsme doma“ pod ikonkami s názvy Modlíme se, Bavíme se, Tvoříme, Vzděláváme se, Jsme na mši svaté a Čteme Písmo svaté. Mezi jinými jsou zde i listy a krátká videa pro děti k nedělním evangeliím, nebo nahrávky některých přednášek z plánovaných postních pátků, které bylo nutno z pochopitelných důvodů přerušit. Podle možností budou materiály a nabídky aktualizovány. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.