Jubileum

Italská Pavia zahájila oslavy 1300 let od chvíle, kdy do města byly přeneseny relikvie sv. Augustina. Biskupové prchající z Afriky před nájezdy Vandalů je přivezli nejprve na Sardinii. Tam se dostaly do rukou muslimů, od nichž je za vysokou částku vykoupil lombardský král Flavius Liutprand. Ten je pak v roce 724 přivezl do Pavie, hlavního města svého království. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.