Karel I.

Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 18. října 2018 v 17.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.
Bohoslužbě bude předsedat farář katedrály P. ThLic. Tomáš Koumal.

Comments are closed.