Karel IV.

Slavíme 700 let od narození českého krále a římského císaře, jednoho z nejúspěšnějších panovníků evropských dějin Karla IV. Jaký byl duchovní život tohoto vládce „z Boží milosti“? O tom budeme uvažovat spolu se znalci Karlovy doby. „Co je platná urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?“ Tak se ptal - a rozjímal - otec vlasti ve svém životopisu. Co pro něj víra skutečně, jako pro panovníka a jako člověka 14. století, znamenala? A jak se odrážela v jeho rozhodování a státnických činech? A také v životě církve v Českém království? S našimi hosty, historiky dr. Evou Doležalovou a prof. Janem Roytem a filozofem prof. Janem Sokolem, budeme mluvit i o tom, jakými duchovními uměleckými díly se Karel IV. obklopoval a jak vypovídají o ideálu zbožnosti jeho doby. Jak jej Karel IV., muž gotického světa, žil? Může nás jeho postoj, jeho vědomí zodpovědnosti a duchovní apel inspirovat i dnes? TV Noe, kulatý stůl, pátek 2. února ve 20.00.

Comments are closed.