Katechumeni

Další setkání katechumenů se koná na faře ve Velkých Němčicích v pondělí 14. ledna v 19.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.