Katechumeni

Další setkání katechumenů se koná v pátek 15. června na faře ve Velkých Němčicích ve 20.00. Bibli s sebou!

Comments are closed.