Katechumeni

Další setkání katechumenů se koná v pátek 31. srpna na faře ve Velkých Němčicích ve 20.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.