Konference

Konference se uskuteční 23. – 24. listopadu 2018 v Olomouci v Regionálním
centru, pořádá ji Komunita Blahoslavenství. Program konference je zaměřen
na hledání vhodných způsobů, jak křesťané mohou oslovit lidi hledající určité
duchovní zakotvení. Součástí bude kromě přednášek také široká nabídka paralelně probíhajících whorkshopů. Účastníci si tak budou moci lépe vybrat, co je zajímá. Nedílnou součástí bude čas pro modlitbu, svědectví a večer chval. Účast na konferenci přislíbili kromě českých odborníků také zahraniční hosté. Těšit se můžete na Miriam Swaffield, Kateřinu Lachmanovou, P. Josefa Prokeše, Eyala Friedmana Mons. Jana Graubnera a další výrazné osobnosti.
Více o přednášejících a o programu konference se dozvíte na https://www.evangelizace.eu>, kde naleznete i elektronickou přihlášku.

Comments are closed.