Křepické hody

Křepické hody jsou již za týden. Hodová mše svatá je tentokrát v sobotu 20. srpna v 15.00 a bude obětována za stárky. Po mši svaté zazpíváme Te Deum a vyprosíme si požehnání.

Comments are closed.