Kristovy stopy

Dokument zkoumá původ a historické důsledky četných relikvií Ježíše a jeho učedníků ve Věčném městě. TV Noe, sobota 24. října ve 20.05.

Comments are closed.