Kristus Král

O Slavnosti Ježíše Krista Krále budou následovat na konci bohoslužeb ve všech našich farnostech litanie ke Kristu Králi se zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.

Comments are closed.