Krize motivuje

Středisko Pew Reasearch kontaktovalo za účelem průzkumu 11 000 občanů Spojených států. Více než polovina (55%) dotazovaných uvedla, že se za ukončení pandemie modlili. Z těch, kteří se hlásili ke křesťanství, se za ukončení pandemie modlilo 73%, a z těch, kteří o sobě tvrdili, že se modlí denně, se za totéž modlilo 86%. Dokonce i 15% těch respondentů, kteří odpověděli, že se modlí zřídka nebo nikdy, uvedlo, že se modlili za ukončení pandemie. U těch, kteří o sobě uvedli, že nepatří k žádnému náboženství, byl procentuální výsledek ještě vyšší (24%). www.krestandnes.cz

Comments are closed.