Kulatý stůl

Mnozí i na naší politické scéně o nich obecně mluví, ale málokdo je dokáže skutečně pojmenovat. Co tedy patří mezi základní křesťanské postoje? Sledujte naši besedu, do níž se můžete zapojit. Žijeme v kultuře, kterou z velké části formovalo křesťanství, šířící se z Blízkého východu a dalších míst tehdejší Římské říše až na naše území. Jaké hodnoty křesťanství nabízí? Jaký vztah má k člověku, k životu, ke světu? Jsou křesťanské hodnoty stále přítomné i v našem prostoru, i když se k této víře většina naší společnosti nehlásí? Otevřeme také další otázky, které vyvstávají v dnešním měnícím světě. O hodnotách, které do našeho světa vnášelo a vnáší křesťanství, budeme mluvit s historikem umění prof. Janem Roytem, dále s Ing. Petrem Jaškem, humanitárním pracovníkem, vězněným více než rok v Súdánu, a také s katolickým knězem a historikem doc. Tomášem Petráčkem. TV Noe, pátek 15. června ve 20.00.

Comments are closed.