Kulatý stůl

24. února t. r. překročila armáda Ruské federace ukrajinské hranice. Svůj útok opírá Rusko o tvrzení, že tam přichází bojovat s nacisty, a dodává navíc, že Ukrajina byla vždy jeho součástí. Vraťme se do historie Ukrajiny - této druhé největší evropské země, abychom současnou realitu vnímali nezkresleně. Pozvání do studia přijali historici doc. Pavel Boček z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. David Svoboda, PhD. z Ústavu pro studium totalitních režimů a doc. Jaroslav Šebek, PhD. z Historického ústavu AV ČR. TV Noe, pátek 13. května ve 20.30.

Comments are closed.