Květná neděle

O Květné neděli jsou bohoslužby v našich farnostech jako obvykle: v Uherčicích v 8.00, v Křepicích v 9.30 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Obřady začínají žehnáním ratolestí před kostelem a průvodem do kostela.

Comments are closed.