Květná neděle

Poslední neděle před velikonočními svátky je podle církevního kalendáře označována jako tzv. Květná neděle nebo někdy také jako pašijová. V tento den si křesťané připomínají slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, kdy shromážděný lid provolával Kristu slávu a mával palmovými ratolestmi. Název neděle je patrně odvozen od těchto ratolestí. Květnou nedělí se vstupuje do tzv. svatého týdne, který vrcholí velikonočním triduem.

Slavnostní liturgie začíná svěcením větviček (u nás „kočiček“ nebo jehněd), po svěcení pak následuje průvod, symbolizující průvod Krista Pána. Kočičky jsou znamením života, naděje, vítězství. Posvěcené kočičky si věřící odnášejí do svých domovů, kde je umísťují nejčastěji za kříž nebo jimi také zdobí hroby svých blízkých.

Součástí bohoslužby slova je čtení tzv. pašijí, což je zpráva o umučení Páně (slovo pašije pochází z latinského slova passio – utrpení). Jako text pašijí se používá text jednoho ze synoptiků (Marek, Matouš, Lukáš). Čtení pašijí o Květné neděli bylo zavedeno liturgickou reformou na II.vatikánském koncilu v roce 1965.

Celou liturgií Květné neděle se prostupují dva motivy. Motiv Krista jako krále, krále pokoje, který přijíždí na oslátku a motiv Pánova umučení a smrti. Na první pohled dva motivy neslučitelné. Když se nad nimi člověk hlouběji zamyslí, nachází zde naopak spojitost. Spojitost v tom, že Kristovým trůnem je právě kříž.

Začátek mší svatých na Květnou neděli je v 8.00 v Uherčicích, v 9.30 v Křepicích a v 11.00 ve Velkých Němčicích.

Comments are closed.