Madagaskar

Populaci tohoto ostrova, který je osmkrát větší než území České republiky, tvoří osmnáct etnik hovořících stejným jazykem a snoubí se v něm africké a asijské prvky. Malgaština však není příbuzná s žádnou africkou řečí, nýbrž s indonéštinou. Madagaskar měl od 13. století svoje vlastní království, a třebaže jej v 10. století objevili arabští mořeplavci, k jeho islamizaci nedošlo. Muslimů žije v tomto téměř čtyřiadvaceti milionovém národě 7%. Jeho mírně nadpoloviční většina (52%) se drží domorodých kultů. Křesťanů je 40%, mezi nimiž katolíci mírně převažují a jejich vzájemné soužití je příkladné. Platí např. zvyk, že stane-li se prezidentem katolík, stává se premiérem protestant a naopak. V těchto dnech je na návštěvě této země, ale i některých dalších zemí Afriky, papež František. www.vaticannews.va

Comments are closed.