Maria

"Dnešní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu spadá do adventu, doby očekávání: Bůh splní, co přislíbil. Dnešní slavnost nám však oznamuje, že něco se již naplnilo, a to v osobě a životě Panny Marie. Rozjímáme dnes o počátku této plnosti, jež nastal ještě před narozením Matky Páně. Její neposkvrněné početí nás totiž přivádí k onomu přesnému okamžiku, ve kterém vzklíčil život Mariin v lůně její matky. Již tady je přítomna posvěcující Boží láska, která ji chránila před nákazou zla, jež je společným dědictvím lidské rodiny," řekl papež František. www.vaticannews.va

Comments are closed.