Maria

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zamýšlel na tématem modlitby ve spojení s Pannou Marií, když připomněl, že Maria stojí u postele všech, kteří umírají osamoceni a bez útěchy svých blízkých. www.cirkev.cz

Comments are closed.