McCarrick

Papež František s definitivní platností laicizoval kardinála McCarricka, oznamuje to včerejší tiskové sdělení Kongregace pro nauku víry. Emeritní arcibiskup Washingtonu byl shledán vinným ze zneužívání svátosti smíření a z porušování šestého přikázání s nezletilými i dospělými s přitěžující okolností zneužití moci. www.vaticannews.va

Comments are closed.