Mikulčice

Slavnostní bohoslužbě v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v pátek 5. července 2019 v 16.30 hodin v Mikulčicích za účasti českých a moravských biskupů předsedat olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Comments are closed.