Ministranti

Více než 60 000 ministrantů je očekáváno příští týden v Římě, kde se bude konat od 30. července do 3. srpna Mezinárodní pouť ministrantů. Pořádá ji mezinárodní asociace ministrantů Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) a ministranty doprovodí prezident asociace biskup Ladislav Nemet, S.V.D. ze Srbska (Zrenjanin). Registrováni jsou ministranti z 18 zemí a nechybí mezi nimi ani zástupci z České republiky. Mottem letošního setkání jsou slova Žalmu „Hledej pokoj a usiluj o něj“ (Ž 34,15b). www.cirkev.cz

Comments are closed.