Misijní neděle

Neděle 22. října je vyhlášena jako neděle misijní. Ten den se modlíme zvláštním způsobem za misie. Stejně tak je možné přispět svým finančním darem na tento úmysl při nedělní sbírce.

Comments are closed.