Mnišství

Když na počátku čtvrtého století křesťanství začalo nabývat charakter instituce, mnoho následovníků Ježíše Krista naopak zatoužilo vrátit se k jednoduchosti evangelia. Cestu k dokonalosti se rozhodli hledat v přísném odříkání na nehostinné egyptské poušti. Po vzoru poustevníků Antonína, Pakomia či Makaria se takovýto životní styl brzy rozšířil na Blízký Východ, do celé severní Afriky a následně na křesťanský Západ. Jedinečné a přitom stále aktuální záběry italského dokumentárního cyklu, doplněné o svědectví archeologů a historiků, jsou výmluvným důkazem snahy o poznání vlastních kořenů a nevšedním pokusem o prohloubení vzájemného dialogu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi. TV Noe, úterý 5. května ve 20.05.

Comments are closed.