Modlitba chval

Pondělní šichta zve srdečně všechny ty, kdo rádi chválí Pána, na společnou modlitbu chval do uherčického kostela v pátek 21. 11. po mši svaté.

"Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch." Kol 3, 16

Comments are closed.