Moutnice

V neděli 20. listopadu 2016 v 10.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Moutnicích budou slavnostně přivítány ostatky sv. Jana Pavla II., sv. Maxmiliána Maria Kolbeho a sv. Šarbela jako dar pro místní farnost i rostoucí novostavbu kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce.

Comments are closed.