“Na počátku”

Dne 14. ledna 2020 na galavečeru v Praze v Malostranské besedě převzala ředitelka „Na počátku“ Ing. Eva Vondráková spolu s Marianou Ambrožovou první cenu v soutěži Neziskovka roku, v kategorii střední organizace. „Moc si této ceny vážím, je to prestižní cena. Vnímám to i jako ocenění naší pětadvacetileté činnosti. A je to zároveň ocenění všech, kteří jste se v průběhu 25 let na činnosti organizace podíleli - jako zaměstnanci, dobrovolníci, spolupracovníci nebo donátoři,“ říká Vondráková. Součástí ceny je dar od Nadace ROS ve výši 20 tisíc korun a skleněný optický hranol. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.