Nácvik

Nácvik dětí na 1. svaté přijímání a potom jejich první svátost smíření začíná v křepickém kostele v sobotu 17. června v 9.00. Pro rodiče, příbuzné a přátele bude k dispozici cizí zpovědník.

Comments are closed.