Nácvik

Nácvik na první svaté přijímání v Křepicích se koná v křepickém kostele v sobotu 16. června v 9.00. Děti bude čekat i první svátost smíření. Příležitost ke zpovědi budou mít i rodiče, kmotři, příbuzní i přátelé.

Comments are closed.