Naléhavý úmysl

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021: Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

Comments are closed.