Naléhavý úmysl

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti - naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc leden.

Comments are closed.