Nanebevstoupení

Slavnost Nanebevstoupení Páně v našich farnostech:

Křepice          18.30 (mše svatá)

Uherčice        19.00 (mše svatá)

V. Němčice   19.00 (bohoslužba slova)

Comments are closed.