Narození Páně

Na Boží hod vánoční jsou bohoslužby v našich kostelích stejně jako o nedělích, tedy v Uherčicích ráno v 8.00, ve Velkých Němčicích potom v 11.00. Po mši zazpíváme Te Deum a vyprosíme si požehnání.

Comments are closed.