Nizozemí

Narůstá počet nizozemských občanů, na jejichž úmrtním listě je jako příčina smrti uvedena „eutanazie“, informuje list italských biskupů Avvenire (8.3.2018). Ve zprávě komise, která dohlíží na správnou aplikaci nizozemského zákona o eutanazii z roku 2002, se hovoří o 6585 případech, což tvoří 4,4 procenta z celkového počtu úmrtí v konstituční monarchii. V porovnání s rokem 2016 se jedná o osmiprocentní nárůst (www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.