Nový biskup

V sobotu 19. května 2018 se při mši svaté v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnilo biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D., nynějšího generálního vikáře pražské arcidiecéze.
Novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval Svatý otec František. Hlavním světitelem byl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský; spolusvětiteli byli Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

Comments are closed.